header Over De Bont

De Bont Adviesbureau Bestuursrechtelijke Schadevergoedingen (De Bont ABS) is gespecialiseerd in :

  • gecombineerde onteigenings- en taxatietechnische zaken
  • het taxeren van inbrengwaarden in het kader van de Grondexploitatiewet
  • behandeling van planschade- en nadeelcompensatiezaken en risicoanalyses dienaangaande
  • bindende advisering
  • beleidsmatige en ondersteunende (pre)advisering
  • projectmatig gerichte aankoop van onroerende zaken, bemiddeling hiertoe en onderhandeling
  • taxaties zonder direct juridisch kader.

Tevens doceren wij over deze vakgebieden en worden lezingen, inleidingen en presentaties daarover gehouden.

Hoe staan we bekend?

Ons adviesbureau oriënteert zich op advies aan overheden en aanverwante organisaties, bedrijven en particulieren. Hoge kwaliteit van advisering staat altijd voorop. Bij de meeste overheden, semi-overheden, vakmatig gerelateerde bedrijven en instanties - overigens ook bij collega's - staat de naam van De Bont ABS goed bekend. Wij hebben dan ook veel praktische, juridische, bedrijfseconomische en beleidsmatige ervaring en relaties. Binnen ons bureau is een grote hoeveelheid parate kennis en een brede basis voor naslag aanwezig.

Nationaal georiënteerd

De Bont ABS heeft een geografisch verspreid klantenbestand, van Den Helder tot Terneuzen, van Groningen tot Maastricht en alles hiertussen. Onze ervaring is dan ook opgebouwd in een nationaal georiënteerd verzorgingsgebied.

Grote en kleine projecten

Met vele goede contacten met collega's uit het vak is De Bont ABS als bureau kleinschalig gebleven, maar kan desalniettemin ook een goede teamspeler zijn in een groter project. Vele grootschalige projecten zijn of worden uitgevoerd, al dan niet in samenwerking met opdrachtgevers en collega’s.

Projectmatige oplossingen

Kleinschaligheid biedt voordelen, onder meer vanwege flexibiliteit en korte communicatielijnen. De Bont ABS kan echter via ons uitgebreide netwerk ook projectmatige oplossingen bieden. Het turnkey oppakken van projecten of opdrachten behoort daarmee eveneens tot de mogelijkheden. Voor een opdrachtgever is dit soms wel zo makkelijk. Indien bij ons specifieke kennis of capaciteit ontbreekt voor het uitvoeren van projecten, kunnen wij toch een oplossing bieden. Een zeer breed aanbod van diensten kan daardoor worden geleverd, of het nu grote en projectmatige of kleine opdrachten betreft.

Onze kracht

In de bundeling van mogelijkheden tezamen met onze eigen specifieke deskundigheid ligt onze kracht. Dat betreft ook de combinaties van juridische en taxatietechnische vaardigheden alsmede de wetenschappelijke en praktische kant van ons werk. We kijken oplossingsgericht naar buiten en we kijken vooruit. Van oud naar nieuw. Van goed naar beter.