header Grondverwerving

Grondverwerving

Naast het verzorgen van taxaties zijn we ook actief in grondverwerving. Dankzij ons netwerk met collega's kunnen wij grondverwervingsprojecten turn-key opleveren. Voor de opdrachtgever betekent dat one-stop-shopping. En dat is wel zo overzichtelijk.

Waar praten we over?

Grondverwerving is meer dan alleen onderhandelen over bedragen en elkaar uiteindelijk de hand geven. Vooral als het gaat om aankoop op basis van het onteigeningsrecht, is grondverwerving:
  • het informeren van rechthebbenden
  • het uitleggen van plannen en terugkoppeling van reacties met een opdrachtgever
  • het overleggen over de strategie en tactiek van onderhandeling met een opdrachtgever
  • het starten en begeleiden van mogelijke onteigeningprocedures
  • het inschatten van (juridische) risico’s dienaangaande
  • het schatten, verantwoorden en in de tijd plannen van uitgaven
  • het opstellen van tussentijdse rapportages en het voeren van voortgangsoverleg
  • het naar tevredenheid en volledigheid afhandelen van de verwerving


Het opmaken van een koopovereenkomst en uiteindelijk de weg naar de notaris kunnen daarbij ook nog door ons worden verzorgd.

Ruime ervaring, gedegen advies

De Bont ABS is ervaren met grondverwerving van begin tot eind. Vanaf het begin van de planvorming en financiële afweging tot de aanlevering van een ondertekende koopovereenkomst of koopakte en alles wat daartussen ligt. Grondverwerving is in de huidige praktijk veel meer dan aankopen. Het vergt onder meer sociale, juridische, bedrijfsmatige, agrarische, praktische, beleidsmatige, taxatietechnische, boekhoudkundige en fiscale vaardigheden. Of het nu gaat om aankopen van onbebouwde percelen of toekomstig bebouwbare percelen, woningen, bedrijven, voor de aanleg van infrastructuur, huurontbindingen, vestigingen van zakelijke rechten of anticiperende aankopen, wij regelen de grondverwerving en begeleiden een opdrachtgever naar de start van de uitvoering van de plannen.