header Adviseurs
 
De heer drs. K.F.J.P. (Kurt) de Bont RT

De heer drs. K.F.J.P. (Kurt) de Bont RT

heeft een bedrijfseconomische achtergrond en is sinds 1995 taxateur, verwerver van onroerende zaken en specialist bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Zijn werkzaamheden betreffen juridische beoordelingen en waarde- en schadebegroting bij planschade en nadeelcompensatie. Ook houdt Kurt zich bezig met grondverwerving en onteigening en met de raming van inbrengwaarden bij grondexploitatie. Kurt verzorgt met regelmaat lezingen en inleidingen op zijn vakgebied.

 
Mevrouw M.E.A.J. (Monique) Brands-Van Gils

Mevrouw M.E.A.J. (Monique) Brands-Van Gils

heeft een bedrijfseconomische achtergrond en werkt sinds 2007 als taxateur en adviseur op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Zij houdt zich bezig met planschade en planschaderisico-analyses, nadeelcompensatie en overige schadebegroting bij onteigening en het taxeren van inbrengwaarden bij grondexploitaties. Monique heeft als bedrijfseconome overigens meer dan 20 jaar ervaring opgedaan bij diverse bedrijven en in diverse functies.